Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 


Тончо Бонев
кратка творческа автобиография

< Тончо Бонев, автор на теорията откритие ЙОГА - Универсална Методология
Диплома: серия НСА Б -2003, № 044226 / 27.06.2003 г. Национална Спортна Академия - София : Учител по физическо възпитание и спорт; Треньор по футбол. Учител по Йога; Учен-откривател; Професионален музикант и художник, поет...
    Бивш вицепрезидент на частен научен институт.
 
  Предлага лекции по научни открития от световно значение, обясняващи колосалните постижения на йогите, бъдещето на Цивилизацията, както и практически курс (обучение и лечение) по йога.
РАК, СПИН и други "нелечими" болести са напълно решени проблеми!
Предлагаме
НОВИ ОТКРИТИЯ за медицина
според космическите закони  !...

Тел.:  (0335) 55042
          088 555 69 72

e-mail: yog(@i)ns.bg  /   Skype-име: yogtoncho
Д
омашен адрес: ул. "Хан Крум" 14-Б, ет. 4 (последен), ап. 24, 4300 Карлово


Медал от национално спортно състезание

Диплом >>>
за медала

o
Картакея
на
305 години
и
Брахмачари
на
100
и
Венци Евтимов
на
80
и

Тончо Бонев
на
54
и

>>> Ученическа  последователност >>>

Тончо Бонев Бонев,
специалист по психо-физическа подготовка и теория на физиологията

(кандидат за треньор на Националния отбор по Футбол)

1. Притежава квалификация и дипломи, издадени от Национална Спортна Академия "Васил Левски" (НСА). (Дипломите са само ориентир, но не и съществен показател за квалификация…)
2. Висше образование (бакалавър) в НСА. С материал за дисертация по специалността, незащитена поради смяна на закона и безпаричие...
3. Издаден научен труд (продължение на дисертацията) с открития в областта на физиологията, спортната подготовка, психологията и обществознанието.
4. Доказва, че лечението на "нелечими" болести като рак, СПИН и др. са решен проблем…
5. Доказва, че общоприетата цялостна система на образованието и за подготовка на спортисти е ненаучна и порочна с дългосрочни тежки вредни последици.
6. Прилага някои от средствата, ползвани от Новата световна спортна сила - Китай, не случайно №1 на олимпиадата …
7. През 1994 г. е одобрен за треньор по психофизическа подготовка в Националния отбор по футбол от Димитър Пенев (по препоръка на д-р Гевренов, лекар по това време на националния отбор). Тогава е гарантирал световна титла...
8. С одобрена презентация чрез представител на транснационална компания за Националния отбор по футбол на Арабските емирства. Показва високи лични спортни резултати на 52 годишна възраст (документирано).
9. Прилага неизползвани в световната теория и практика методи и средства при подготовка на спортисти и в образоването. Т.е. нова технология в тази област. (нова за стандартната официална система, иначе съществува от хилядолетия).
10. Защитава през 2003-та Курсова работа в Катедра "Футбол" в НСА с показателно заглавие:

НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВ ПОДХОД
при подготовка на футболисти според
РЕВОЛЮЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ
за възникването и развитието на живота и физиологията на човека

11. Необходимост от ПРЕХОДЕН ПЕРИОД от стандартни официални методи към нови методи за развитие на цялостния интелект.
12. Представя програма за преминаване към Устойчиво развитие на Образователната система (Устойчиво образование), одобрена през 2003 г. на експертно равнище в Министерство на образованието и Науката (МОН). Програмата е по стратегически цели на AGENDA 21 (Дневен ред 21-ви век) на МОК, ЕС и ООН. Тази именно програма ще подпомогне подготовката за високо спортно майсторство и висши управленски кадри още от детските градини и училищата.
13. Неговият учител е ученик на треньора на първите съветски космонавти, т.е. притежава високата технология за оцеляване при екстремни натоварвания в космонавтиката.
14. Високи постижения като музикант, художник, поет, учен-откривател (всестранно развитие).
15. Прилага квалификацията си в Общински проект "Спорт за Устойчиво развитие" в системата на образованието и спортните клубове в Община Карлово.