Главна страница

 

 

НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗАЩО?

Свидетели сме на съдбоносни събития на Земята.
(Ванга, януари 1988)

Както когато Хомо Сапиенс е възникнал от маймуната с нови възможности за развитие, а маймуната е останала животно (без развитие), така и сега от Хомо Сапиенс възниква НОВ ВОДЕЩ БИОЛОГИЧЕН ВИД - ХОМО ГАЛАКТИКУС (Космически Човек). След възникването на новия вид Хомо Сапиенс ще остане животно (без развитие), както маймуната и всички преди нея видове.

Този факт се дължи на ДУХА, квантът (зародишът) на живота, дошъл от Слънцето, което е микро вселена, в която животът се развива така, както и в нашата Вселена. По същия начин както нас, когато овладеем надсветлинните скорости и напуснем Вселената (тя е с диаметър 1028 см.), микро цивилизации със своята история (минало) и със своите технологии (бъдеще) напускат звездите. Именно тези микро цивилизации са зародишите на живота около звездите. В Библията и в Корана са наречени СВЕТИЯ ДУХ. Всички зародиши (ДУХОВЕ) се преселват във всеки последен (водещ) биологичен вид и така оставят стария вид без технологии (информация) за развитие. Т.е. животните (старите видове) нямат духове (нямат развитие). Сега е историческият момент за проявление на новия вид - Хомо Галактикус, а Хомо Сапиенс остава поредното животно (без духове, без развитие, без логическо мислене). Затова, ако новият вид не се осъзнае и не вземе управлението на развитието, Земята ще загине от безпросветни катаклизми...


Развитието на Човечеството ( y - p ) има геометрична прогресия, т.е.
експоненциалната крива определя
край на времето (
t = 2033 година )  за развитие.
Т.е. започва Ново време, Ново небе, Нова Земя, Ново развитие,
Нова Епоха, Нова Цивилизация... или самоунищожение...

 

...очакваме НОВО НЕБЕ и НОВА ЗЕМЯ, на които обитава правда.
(Библия, 2 Петър 3:13)
И видях НОВО НЕБЕ и НОВА ЗЕМЯ;
защото ПЪРВОТО НЕБЕ и ПЪРВАТА ЗЕМЯ преминаха...
(Библия, Йоан 21:1)
Но в този ден Земята ще бъде заменена с ДРУГА ЗЕМЯ и Небесата - с ДРУГИ НЕБЕСА.
(Коранът, сура 14 (Ибрахим), ает 48)

Трябва сега да направим своя избор - да останем животни без развитие (ХомоСапиенс) или да бъдем НОВИ ХОРА (ХомоГалактикус) за развитие по космическите закони. . .

Ще дойде времето на ЧУДЕСАТА
и НАУКАТА ще направи ГОЛЕМИ (ВЕЛИКИ) ОТКРИТИЯ
в областта на нематериалното.
(Ванга)


БЪЛГАРСКАТА НАУКА - ВОДАЧ на ЧОВЕЧЕСТВОТО за КОСМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:

 

ВЕЛИКИТЕ
български
&ОТКРИТИ
Я

 


 

 

 
Икономика

 

Физика и свръхтехнологии

 

Универсална Методология

Обществена Организация за Единство с Природата

 

 

^ горе ^

>

Математика, Физика и СВРЪХТЕХНОЛОГИИ

 "Единството на Вселената" е най-революционната теория на планетата,
(призната в САЩ и у нас), продължение на законите на Нютон. Авторът е прероденият Архимед и Нютон и постига всичко, което Айнщайн не е успял: Великото обединение между силни и слаби взаимодействия, между законите на микро- и макро-света, възникване и развитие на Живота и Разума (дух, душа, прераждане, отвъдно, Бог); антигравитация, телепортация, надсветлинни скорости и радиовръзки (полети до други звезди и галактики),
свръх-екологосъобразни нови технологии, превръщане на живата материя в светлина и обратно, т.е.
(БЕЗСМЪРТИЕ),
контакти с други цивилизации и форми на живот; деца на 11-12 годишна възраст ще решават задачи за студенти (операция по-проста от събирането, интегралното и диференциалното смятане - без граници... компютри - милиони пъти по-бързи от сегашните). НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ. Горното можем да постигнем за 5 години !!!
 

^ горе ^

Човече, ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ
и ти ще опознаеш БОГОВЕТЕ и ВСЕЛЕНАТА.
(надпис на храм в Делфи)

УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ (ЙОГА) 
Можем вече да овладеем най-съвършеното творение на Природата - ЧОВЕКА. Лечение на всички болести, постигане на свръхспособности и
БЕЗСМЪРТИЕ !
МЕДИЦИНАТА СЕ РАЗВИВА ПОГРЕШНО !!!
Разгадани са тайните на ДУХА, ДУШАТА, ПРЕРАЖДАНЕТО, ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ, ЖИВОТ В ДРУГИЯ СВЯТ, БОГ, ангели, светци Всички проблеми на Човечеството от дълбоко личностните до всеобщите са решени (научно) НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ !!! Всичко, което могат машини и технологии (виж т.2.), може и Човекът без технически средства (това e най-верният път) само с тялото и мисълта си ! Всички технически средства са "патерици" за недоразвити!... Проста задача :  да превърнем науката в практика, в НОВА КУЛТУРА !!!...
 

^ горе ^

Ако някой получава доходи, без да ги изработва,
то някой ги изработва, без да ги получава.
(Монтен)

ИКОНОМИКА 
Разполагаме с нови български математико-икономически теории с ранг на открития (за Нобелова награда), без които Човечеството няма да успее да изгради материалните основи на Новата Цивилизация, защото ще се САМОУНИЩОЖИ от социални противоречия. Приложението на теориите ще спрат инфлацията до нула, (която е основна причина за катаклизмите в обществото, за възход и падение на цели народи и цивилизации). Разкриват се естествените връзки в системата Природа-Общество-Човек (производство-екология-право-устойчиво развитие), ликвидиране на безработица и престъпност; прости и свръхбързи компютърно изчисление и управленски решения. НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ !!!...


^ горе ^

ОБОБЩЕНИЕ

Най-голямото постижение на откритията е математическото проникване в тайната на Природата - ЖИВОТА и неговия земен апогей - ЧОВЕКА. С това се откриват възможности за сьзнателно управляване на неговите физически, умствени, психически, първично енергийни структури, което е фактор за хармонизирането му с всички измерения на Материята и оттам - дефиниране и постигане на целта на Еволюцията и... ЩАСТИЕТО !

Епохите на огъня, колелото, металите, учението на Христос, Великите географски открития, парната машина, теорията на Айнщайн, полупроводниците, компютрите, космонавтиката,... можем да обединим в общото понятие

ДЕТСКА ВЪЗРАСТ на ЧОВЕЧЕСТВОТО!

С тези открития навлизаме в НОВА ЕПОХА, епохата на: антигравитацията, надсветлинните скорости, телепортациите, проникването в по-висши измерения на Материята (духовните светове), интеграция с извънземни цивилизации и с Космическия Разум; осъзнаване и промяна на Човешкия АЗ и Обществото му според космическите (Природни, Божествени) закони - епоха на

ЗРЯЛАТА ВЪЗРАСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО,
ЕПОХАТА
на КОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК и на
 БЕЗСМЪРТИЕТО !

Това ще бъде епохата, когато Човечеството ще пренесе живота си между звездите и галактиките. Слънцето вече е към края на историята си и ще се превърне в червен гигант, с което ще изгори планетите до астероидния пояс, включително и Земята... Този процес започва около 2ООО-та година и ще завърши след неколкостотин години. Екологичните, социалните, духовните катаклизми обаче вече са в действие и ще станат драстични след едно-две десетилетия, когато ще бъде късно за промяна. Това налага Цивилизацията да се обедини около науката и с нейна помощ да преодолее противоречията си, за да се спаси от гибел. Ако не обединим усилията си за НОВО ОСМИСЛЯНЕ, ОСЪЗНАВАНЕ И ПРОМЯНА на битието си, ние просто ще изчезнем като биологичен вид, неспособен да се адаптира и усъвършенства в развиващия се Космос.
Българските учени и откритията им идват като СПАСЕНИЕ и ШАНС, подарени от Великите Посветени УЧИТЕЛИ на Човечеството, с чиято помощ сме длъжни всички заедно да извършим пионерното дело - подготовка на Цивилизацията за НОВ ЖИВОТ!
Всички несполуки, всички беди, всички трагедии и... всички комедии на Човека възникват главно от незнанието. Все още

ЧОВЕКЪТ не ПОЗНАВА СЕБЕ СИ !

Главна страница